Vnější svět

Jaký je váš vnitřní svět, tak vypadá i váš vnější svět. Znamená to, že co se děje ve vašem nitru, to se odráží i do vašeho života, který je vidět. Ono ač se to nezdá, jsou ty světy těsně propojené. Kolikrát se vám už stalo, že jste na něco mysleli, něco jste si představovali a najednou se vám to začalo dít? To je právě ta souhra mezi vašimi světy. Každou chvíli si svými myšlenkami tvoříme svůj vnější svět, svůj další osud. Stačí pomyslet a ve správnou chvíli se pak dějí ty správné věci. To vše na nevědomé úrovni. Pokud tomuto dění chceme napomoci, tvoříme si svůj vnitřní svět vědomě. Drazí přátelé, vše je možné…