Tři králové

Vánoce jsou za námi, Silvestr je za námi a tak jako každý rok očekáváme příchod tří králů. Tří králů jménem Kašpar, Melichar a Baltazar. Často vídáme na dveřích nápis K+M+B. Takto koledníci žehnají lidským obydlím. Svátek Tří králů se slaví 6. ledna. V tu dobu se také pomalu začínají uklízet vánoce, ačkoli zima ještě zdaleka neřekla své sbohem. Ale co naplat, mudrci jsou tu. Zvěstují nám informace o narození Ježíše, na kterého se byli podívat, přinesli mu dary a nyní kráčí od domu k domu. Tito mudrci, kteří přišli z Východu, Ježíškovi přinesli tři vzácné dary. Zlato, kadidlo a myrhu. Zlato je nejvzácnější kov a kadidlo a myrha jsou vonné pryskyřice.