Sebevědomí

To, jaké máme sebevědomí, záleží na mnoha okolnostech. Na tom, zda nám naše sebevědomí nesráží lidé kolem nás i na tom, zda se tomuto dokážeme dostatečně bránit. Další okolnost, která nás hodně ovlivní, je i stav naší mysli. Chceme na sobě pracovat? Máme svého mentora? Hledáme dostatek podnětů, kterými bychom svůj dosavadní život ovlivnili? Naše sebevědomí je naše sebetvorba. My tvoříme sami sebe. Když chceme i když nechceme. My jsme ty umělkyně, které vytvoří dílo. Jaké se vytvoříme, takové jsme. Jaké jsme, takové je naše sebevědomí. Nikdy není pozdě na sobě začít pracovat, každý nový den, každou hodinu, každou minutu stojíme na startovní čáře.