Sebe prosazení

Snažíme se vyhovovat ostatním na úkor svůj. Proč se tedy nezamyslet nad tím, zda neprosadíme už konečně i sami sebe? Každý den nám přinese spoustu informací, spoustu rozhodnutí, spoustu situací, kdy se musíme přiklonit k té či oné verzi a vyjádřit svůj názor. Tento velmi často nebývá až tak v náš prospěch. Ať už se jedná o banální záležitost či věci závažnějšího rázu. Rozhodnutí malé, rozhodnutí velké…stále je to rozhodnutí. Mnozí z nás se rozhodují hlavou. Což se ale rozhodnout srdcem? Naše srdce bychom se měli naučit poslouchat, je to ta správná cesta, kterou zvolit, ukazuje nám ten správný směr. Stane se to, že prosadíme sami sebe. Neboť srdce ví…