EQ

EQ neboli emoční inteligence. Prosím neplést s IQ. Lidé jsou různě emočně inteligentní. Existují lidé, kteří mají vysoké IQ, ale s EQ jsou dosti na štíru. S takovým člověkem pravděpodobně nebudete chtít trávit svůj volný čas. Kdo dostatečně neovládá své emoce, komu chybí empatie, nenaslouchá druhým, nebuduje mezilidské vztahy, nedokáže zkrotit svůj hněv a vztek, není pozitivní v dostatečném slova smyslu, je skeptický atd., to nebude ten nejlepší společník. Emoční gramotnost je zásadní a důležitá věc v dnešním světě. Doporučuji každému absolvovat nějaký ten kurz sebepoznávání. Dozvíte se o sobě zajímavé věci, pomůže vám to v dalším životě. Budete lépe zvládat stresy, poradíte si v obtížných situacích.