Aury

Aura má 7 vrstev. Každá vrstva má svůj účel a také jinou barvu. Ta první, která je nejblíže tělu je barvy červené a je opravdu několik centimetrů od povrchu, je to fyzická vrstva. Druhá emoční vrstva je zhruba 15 cm od těla a má barvu oranžovou. Třetí mentální vrstva je barvy žluté a ukazuje na naši rozumovou aktivitu, vzdálena je okolo 23 cm od těla. Čtvrtá vrstva se jmenuje astrální a je vzdálená 30 cm od těla a je barvy zelené. Pátá duchovní vrstva už je více jak 60 cm mimo tělo, má tyrkysovou barvičku a značí emoce. Šestá nebeská vrstva sahá 1,5 m od našeho fyzického těla, je krásně modrá a je meditační. Sedmá vrstva je kauzální, barvy fialové a je to nejvyšší duševní aura.